logoSkauti Polanka nad Odrou

Kdo jsme a co děláme – informace nejen pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme, co děláme a co nabízíme. Junák může být určitou pomocí při výchově Vašeho dítěte – rádi bychom, abyste nás znali a věděli, co a proč pro něj děláme. Přečtěte si, prosím, následující informace.

Obsah článku

Co to je Junák a skauting?

Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka. Jako největší organizace mládeže v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro mládež od 5 let. Přitažlivou formou hry se děti učí

bh

čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí.

Skauting nabízí pro děti ucelený výchovný systém – od nejmladší kategoriebenjamínků (5-7 let), vlčat a světlušek (7-11 let), přes skauty a skautky (11-15 let) až po rovery a rangers (15-18 let), kteří se podílejí na vedení oddílů. Naše skautské středisko Polanka má 5 družin (benjamínci, světlušky, vlčata, skauti a skautky, roveři a rangers). Družina má šest až patnáct dětí a schází se jednou týdně v klubovně na devedesátiminutových schůzkách. Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí, kde se od starších skautů a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak převážně pomocí her.

 

Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají většinou jednou měsíčně. Vydává se někam do přírody, kterou se děti učí poznávat a chránit. Učí se mnoha tábornickým dovednostem důležitým pro ono dobrodružství, které děti u skautingu láká. Tato činnost každoročně vrcholí letním táborem. Celý život v oddíle je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů.

V zápalu boje Jsou podány tak, že děti většinou touží po jejich splnění, aby v oddíle něco více znamenali, měli více bodů nebo nášivek na kroji. Opět se něco nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se jejich speciální záliby – ať už jsou sportovní či umělecké, jdou za nějakým cílem, který je pro ně dosažitelný. Pro plné využití skautského výchovného systému je potřeba, aby se vaše dítě účastnilo pořádaných akcí (schůzky, výpravy), aby nevynechávalo bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit předem). Pokud vidíte jeho zájem, podporujte jej, ptejte se ho, co dělalo, jak postupuje při plnění úkolů. Je to ze začátku něco nového – potřebuje vaší pomoc.

Dále k přečtení: článek Který vybrat kroužek na webu skaut.cz

Jaká je činnost oddílu

proc

Našim cílem je rozvíjet v dětech jejich dobré vlastnosti, vést je k úctě k lidem i přírodě, pracovitosti, slušnosti a schopnosti rozvíjet sama sebe. Toto uskutečňujeme především pomocí her v klubovně na pravidelných schůzkách, v přírodě na výletech i vícedenních výpravách a především na letním táboře.

Schůzky

Schůzky se konají každý týden v Dělnickém doměschuzky v odpoledních hodinách. Jsou vyplněny zajímavým a pestrým programem např. sport a hry, trénování skautských dovedností (uzlování, šifrování, vázané stavby), rukodělné činnosti, apod. Pozadu nezůstávají ani další vědomosti jako je znalost státní hymny, základů české historie a samozřejmě znalosti přírody. Není zapomínáno ani na využívání moderních technologií, jako je práce s PC, focení digitálním fotoaparátem nebo orientace dle GPS navigace.

 

jednode

Jednodenní výpravy

Jednodenní výpravy se konají přibližně jednou do měsíce. Děti mají možnost prakticky vyzkoušet znalosti získané na schůzkách. Snažíme se klást důraz také na vnímání a poznávání přírody, pohyb v ní a pochopení základních principů ekologického myšlení. Nedílnou součástí je i nácvik různých tábornických dovedností potřebných pro větší akce. Takovými dovednostmi jsou například schopnost rozdělání a správné starosti o oheň nebo stavba stanu.

Vícedenní výpravy

Vícedenní výpravy jsou většinou víkendové „návštěvy“ Beskyd, vicedennale jezdíme jednou za čas i dál (Znojmo s návštěvou Rakouska, Adršpach, Olomouc…) Jeden zimní víkend tradičně trávíme na Adovarazu. Třikrát jsme už byli na Orlím hnízdě, několikrát v okolí Velkých Karlovic a párkrát i v Jeseníkách. Kam pojedeme příště se teprve uvidí. Co dva roky pro starší Rovery a Rangers je tady Obrok. V červnu jezdíme na Luďkův memoriál, kde se setkáme s ostaními oddíly z Ostravy a okolí a změříme své síly v soutěžích. Na jaře i na podzim pak jezdíme na minimálně jednu další víkendovku na skautské základny (Severní hvězda, Velká Lhota, Písařov, Pavučinka). V teplých měsících vyrážíme i pod stan do lesů.

 

 

Tábor

onas_6Tábor bývá vyvrcholením celoroční činnosti oddílu. Více než kde jinde jsou zde kladeny nároky na samostatnost. Tábor je nejspíš nejatraktivnější akcí roku, mimo jiné také kvůli tomu, že každý tábor probíhá nějaká celotáborová hra, kterou je celá činnost tábora motivována. V minulých letech jsme se stali obyvateli Galské vesnice (2004), bojovali jsme O prsten krále (2003), následovali jsme Jamesse Cooka (2002) na jeho objevných plavbách, měli jsme za úkol zničit Pána prstenů. Byli jsme také Egypťané (2007), cestovali jsem kolem světa za 80.dní (2008), zkusili jsme si život Fénických kupců (2010) a taky jaké to bylo Na divokém západě (2012). Zažili jsme, jak to vypadalo dříve v Japonsku (2013). Následovaly tábory M.A.S.H. (2014), Starověké Řecko (2015), Amazing race (2016), Středověké město (2017), Kapitán Nemo (2018), Kdo přežije (2019), Harry Potter (2020), Zlatá horečka (2021), Strážci Incany (2022) a Tajná služba (2023). 

 

 

Další aktivity a akce

U výprav, tábora a schůzek náš program určitě nekončí, jsou tady i další akce jako je

other

třeba bazén kam občas zajedeme, nebo si občas zaskočíme zalozit na umělou horolezeckou stěnu, navštívíme divadlo či koncert nebo se zúčastňujeme jiných akcí pořádaných jinými středisky z Ostravy. (Například hra ve městě, která se koná při dni v krojích jednou ročně). Prázdniny uzavíráme fotbálkem, v září konáme většinou zábavné odpoledne pro děti a veřejnost, na podzim, když fouká vítr, děláme drakiádu, hrajeme scénky pro rodiče na mikulášských besídkách a den před Vánoci roznášíme betlémské světlo.

 

 

Co čeká vaše dítě v našem oddíle

Sníh nad kolena

Nejprve je to zkušební doba (asi jeden měsíc), během které pozná činnost oddílu, zjistí, zda se mu líbí a vyhovuje mu. Po této době je přijato za člena oddílu – nováčka a je zařazeno do družiny. V této chvíli získá základní vybavení (zápisník, skautskou stezku, oddílové tričko). Může si pořídit a nosit kroj a začíná si plnit tzv. nováčkovskou zkoušku. Po jejím splnění se stává právoplatným členem a může složit slib. Po tomto přijetí do oddílu bude plnit další části stezky.

Skautský slib

slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
Složení slibu zakončují věřící skauti prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Slib je vzácný a neopakovatelný obřad, zanechávající nezapomenutelné vpomínky, konající se maximálně dvakrát za život (slib na vlče nebo světlušku a později slib na skauta/skautku) Slibuje se u táborového ohně a kdo nezažil tuto nepopsatelnou atmosféru tak si to nedokáže představit.

 

 

Co bude vaše dítě potřebovat

Vybavení na každou schůzku:

 • skautský zápisník (sešit A5 v tvrdých deskách na psaní různých informací, úkolů apod.)
 • propiska nebo něco jiného na psaní, co se hned nezlomí či nevypíše
 • vázačka (3 m dlouhý provaz o průměru asi 5 mm)
 • krabička poslední záchrany KPZ – krabička plná různých drobností – pořídí si časem podle pokynů a návodu
 • stezka (dostane u nás)
 • sportovní oblečení, oblečení dle počasí (někdy hrajeme hry venku, při kterých se můžeme ušpinit)
 • přezůvky

Vybavení na jednodenní výpravu:

jako na schůzku a navíc:

 • Sportovní oblečení dle počasíp1100166
 • pevná nepromokavá obuv (kožené kotníčkové)
 • jídlo (doporučujeme jídlo syté – ne příliš sladkostí a oplatků)
 • pití (doporučujeme nepříliš sladkou šťávu či čistou vodu v plastové láhvi s uzávěrem – ne fruka – minimálně 1,5l)
 • osobní vybavení (zápisník, tužka, vazačka, KPZ, stezka, Odiska)
 • pláštěnka
 • vybavení dle pokynů (peníze na vlak…)
 • Vše je zabaleno v malém batohu na záda (se dvěma popruhy), nic se nenosí v ruce.

Vybavení na vícedenní výpravu:

jako na jednodenní výpravu a navíc:

 • spací pytel, karimatka
 • oblečení dle počasí (v zimě teplé a na převlečení, dostatek suchých ponožek, nezapomenout na zvláštní spací oblečení)
 • přezůvky
 • toaletní potřeby (kartáček, pasta, ručník, mýdlo…)
 • jídlo dle pokynů (většinou na první den)
 • další vybavení dle pokynů (např. ešus, lžíce…)
 • je zbytečné dávat dětem mobily, tablety a podobně, u každé výpravy je k dispozici telefonní číslo na vedoucího výpravy, který je dostupný.
 • Akce začíná nastoupením do daného autobusu nebo srazem, končí v Polance, kdy každé dítě opět vystoupí na své zastávce. Prosíme rodiče aby si nejezdili pro své děti na nádraží! Vzniká tak zmatek, popřípadně, když se rodiče zpozdí musíme na ně čekat, kvůli čemuž nám ujíždí autobusy do Polanky, které o víkendech nejezdí tak často. Rádi Vám vždy po předchozí domluvě sdělíme přesný čas kdy dorazíme do Polanky např. smskou.
 • Věci na vícedenní výpravu balíme do velkého batohu na záda (ne do velké tašky a nic do ruky!), bereme jen nejnutnější vybavení – s batohem se vždy jde kus cesty pěšky, takže každá věc navíc dítě tíží a unavuje. Náročnější vybavení (batoh…) je možné po domluvě do začátku půjčit.

 

Co budete možná kupovat:

 • Krojová košile – objednáváme hromadně, občas pořádáme tzv. krojové burzy s použitými kroji, nebo můžete zakoupit např. na www.junnshop.cz. Cena asi 700 Kč.
 • Spacák – prodávají se různé typy, prodavač vám dobře poradí. Spacák nemusí být do extrémních mrazů. Velikost kupujte jako na dospělého. Cena od cca 1000 Kč. (Nedoporučujeme dekové spacáky po rodičích, které zabírají moc místa a dětem je v nich zima)
 • Karimatka – podložka na spaní při vícedenních výpravách. Cena cca 200 Kč.
 • Velký batoh (na vícedenní výpravy) – 60 l. Cena cca od 1500 Kč. (Rádi Vám poradíme ve vhodném výběru)

Skautský kroj:

Vlčata, světlušky a také všichni ostatní skauti nosí hlavně při slavnostních příležitostech skautský kroj. Tvoří jej košile hnědošedé barvy, u vlčat a světlušek žlutý šátek a krátké či dlouhé krojové kalhoty (přírodní barvy – nejlépe hnědá). Dalším základním vybavením kroje pro nováčka je:

 • turbánek (spojuje se jím šátek na krku)
 • žlutá šňůrka s píšťalkou
 • domovenka s nápisem Polanka nad Odrou
 • číslo oddílu 16
 • Jednotlivé součásti kroje získá nováček po přijetí do oddílu (po zkušební době), krojová košile se prodává ve skautské prodejně.

Skautský časopis

Časopis Skaut má dlouhou historii. Vznikl jako první dětský časopis v českých zemích ještě v dobách, kdy rodiče neřešili problém „co s volným časem našich dětí“. První číslo vyšlo v roce 1915 a nepsalo se v něm ani o programátorech, ani o pilotech boeingu, ani o tom, jak vybrat dobrou termosku.

 

Obálka skautského časopisu

Za devadesát let přerušované existence časopisu se měnil jeho formát, grafika, rubriky, témata i šéfredaktoři. Co je ale podobné, je smysl časopisu – tehdy i teď má být zábavným společníkem dětí, chytrým skautským kamarádem, studnou nápadů, jak užitečně a zajímavě trávit volný čas a také spojkou na přátele – jak na ty oddílové, tak na stovky dalších kluků a holek z různých koutů republiky i ze zahraničí.

 

Časopis Skaut vychází co dva měsíce. Každý, kdo je zaregistrován v Junáku automaticky a zdarma získá předplatné tohoto časopisu.

Kolik stojí členství v oddíle?

Peníze, které bude potřeba zaplatit, jsou:

 

 • peníze na výpravy – většinou u jednodenní výpravy cca 100 Kč na vlak, vstupné, apod., u vícedenní akce (platí se ubytování, doprava a strava) na 3 dny cca 300-600 Kč a u 14 denního tábora nepřesáhne cena 3500 Kč (se slevou pro sourozence).
 • peníze na nákup vybavení – záleží na tom, co již máte (spacák, karimatka, ešus…) a co musíte teprve kupovat – ve skautské prodejně nebo ve sportovních obchodech.
 • registrační poplatek – platí se na začátku školního roku (říjen). Tyto peníze se využijí na organizaci celého skautského hnutí (část odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka) a na činnost střediska (vybavení, nájem klubovny, atd.), platí se z nich mj. pojištění na skautských akcích a předplatné časopisu. Příspěvek je 1 000 Kč na školní rok se slevou pro sourozence.

Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky na všech skautských akcích pojištěno.

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi?

V čele oddílu stojí vůdce oddílu – dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem. Na přípravě programu se podílí jeho zástupce a další pomocníci – roveři, kteří mají splněnou čekatelskou zkoušku. Více informací o nás najdete v sekci Schůzky, družiny, kontakty.

Co dělat pro to, aby se vaše dítě stalo členem oddílu

 • pročíst tyto informace
 • podle domluvy se setkat a seznámit se s vůdcem oddílu, vyjasnit případné dotazy a nejasnosti
 • vyplnit přihlášku
 • v průběhu roku zaplatit poplatek za klubovnu a registrační poplatek
 • zajistit vybavení na schůzky a výpravy
 • prohlédnout si klubovnu
 • podporovat jej v zájmu o činnost (účast na schůzkách, výpravách)
 • V případě, že se dítě nemůže zúčastnit programu z důvodu nemoci, sdělte toto prosím oddílovému vedoucímu sms nebo mailem.