logoSkauti Polanka nad Odrou

vítejte

Vítejte!

16. skautský oddíl Polanka

Každý týden máme v klubovně schůzku, jezdíme také na řadu výprav a jiných zajímavých akcí. Vyvrcholením každého skautského roku je společný tábor.Jsme otevřeni novým zájemcům, takže se vůbec neboj přijít a zažít s námi zábavu a dobrodružství. Přijímáme nové členy – kluky a holky, ve věku 5 – 15 let – přidej se k nám!

Aktuality

Časy schůzek

Během měsíce září došlo ještě k pár úpravám časů schůzek. 

Kdo? Kdy? Kde?
KLUCI a HOLKY od 6. třídy - Zkoumáci

pondělí 16:30-18:00

15:30 - 17:00

klubovna
BENJAMÍNCI (do 7 let) - oddíl Tarbíci úterý16:30-17:30 klubovna
KLUCI 2. - 5. třída - Křováci čtvrtek 16:30-18:00 klubovna
HOLKY 2. - 5. třída  - Veverky

pátek 17:00-18:30

16:30 - 18:00

klubovna

Zahajovací výprava oddílu Polanka

První společná výprava nás zavede do Štramberku. 
Sraz: sobota 25.9. 8:20 na vlakové zastávce Polanka nad Odrou
Rozchod: 17:30 na parkovišti před restaurací "U Machů"
S sebou: 100 Kč na dopravu a vstupy + nějaké kapesné na štramberské uši přijde vhod, respirátor/roušku (alespoň 2) na cestu, jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, oblečení dle počasí, věci na schůzku

Prosím nahlaste pod příspěvek účast/neúčast vašeho dítěte. Stačí napsat jméno/přezdívku a zakliknout ano/ne.
Pokud by bylo více než 20 účastníků je potřeba před zahájením výpravy prokázat covid bezinfekčnost všech účastníků. O této skutečnosti vás budeme informovat přibližně týden před výpravou.
Možnosti jsou tyto:

  1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále 72 hodin)
  5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny 
  6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (vzor čestného prohlášení https://bit.ly/3mfvSlU)
  7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce)
Účast na akci Zúčastní se akce:   

Registrační poplatek 2021/2022

Vážení rodiče, 
letošní registrační poplatek byl stanoven u oddílu Polanka (děti od 2. třídy) na 1000 Kč. Sleva pro sourozence činí 250 Kč.
Oddíl Tarbíci má zaveden jednotný registrační poplatek ve výši 750 Kč. 

Část těchto peněz je odváděna vyšším organizačním jendotkám Junáka, zbytek využíváme zejména na nájem klubovny a nákup vybavení

Registrační poplatek vybíráme do konce měsíce října.

Bourací výprava do Jílovce

Družina Zkoumáků a Lam pojede do Jílovce rozloučit se s bývalým tábořištěm.  Přitom také zbouráme zbytky skladovací boudy a utužíme družinové vztahy.

Sraz: 17.9. na zastávce Klimkovice centrum (před Klimkovickou Hruškou) 16:15

Rozchod: 18.9. na autobusové zastávce Dolní Polanka (U Machů) 19:10

S sebou: dostatek pití, jídlo na celou dobu kromě páteční večeře, pracovní oblečení, pracovní rukavice, teplé oblečení na noc, spacák, karimatka, nožík, roušky/respirátory na cestu (aspoň 2), 50 Kč na dopravu. Vše sbalit do krosny, nic se neponese v rukách!

Stany si rozebereme na schůzce Zkoumáků 13.9. 

 

Účast na akci Zúčastní se akce:   

Začátek skautského roku

Letošní skautský rok zahájíme náborem v pátek 3. 9. 2021. Letošní náborové odpoledne proběhne v duchu rytířských ctností v areálu Dělnického domu. Začátek akce 16:00 konec 17:30. 

Schůzky začnou od 6. 9. Po prvních schůzkách proběhnou opět informační schůzky pro rodiče nováčků.

Pozor od začátku září se buedeme scházet v nové klubovně pod kostelem - na zahradě fary (adresa 1. května 329/128).

Letos máme mnoho změn v dnech schůzek z důvodu změn rozvrhů, přestupů našich rádců na VŠ nebo změn bydliště.

Kdo? Kdy? Kde?
KLUCI a HOLKY od 6. třídy - Zkoumáci pondělí 16:30-18:00 klubovna
BENJAMÍNCI (do 7 let) - oddíl Tarbíci úterý16:30-17:30 klubovna
KLUCI 2. - 5. třída - Křováci čtvrtek 16:30-18:00 klubovna
HOLKY 2. - 5. třída  - Veverky

pátek 17:00-18:30

klubovna
VŠICHNI od 7 let - oddílovka 1x měsíčně viz Plán akcí klubovna
VŠICHNI od 15 let - Lamy 1x měsíčně dle dohody

Rozhodně se také podívejte na plán akcí. Vzhledem k stále platným vládním opatřením je potřeba u všech akcí a oddílovek předem potvrzovat účast (tedy zakliknout účast/neúčast pod příslušným příspěvkem jak jsme zvyklí). Upozorňujeme na to v mailech. 

nabor

Krom toho, že dle počtu lépe plánujeme program a můžeme výpravu případně přesunout, u akcí nad 20 osob bude potřeba dokládat bezinfekčnost obdobně jako na tábor. Možnosti jsou následující: 14 dní od dokončeného očkování; prodělaný covid nejvíce 180 dní od prvního pozitivního testu; předložení negativního výsledku PCR nebo antigenního testu (pro volnočasové aktivity u obou je platnost 7 dní); čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole, samotest před zraky vedení akce.

Prosíme dávejte dětem k běžným věcem na schůzky a akce také roušku nebo respirátor. Při schůzkách a oddílovkách nejspíše nebudou potřeba vzhledem k běžnému počtu dětí, avšak na výpravách je využijeme přinejmenším během přepravy.